6172 311 0917

امروزه استفاده از دستگاههای دو صفحه ای به عنوان پتانسیل فنی محسوب شده و راندمان تولید افزایش چشمگیری پیدا...

ادامه مطلب

Optimal process settings are critical to the ultimate productivity level, part quality and final cost of ...

ادامه مطلب

فن آوری شکل دهی پلیمرها ، فرایند تزریق پلاستیک می باشد که امروزه با دستگاههای پیشرفته صورت می پذیرد.

ادامه مطلب

تولید قطعات ترافیکی به روش تزریق پلاستیک

ادامه مطلب

طراحی و ساخت قالبهای تزریق پلاستیک از جمله فعالیتهای صنعتی می باشد که هم راستا با فرایند تزریق پلاستیک بو...

ادامه مطلب

1 

آدرس ارتباطی ما

آدرس: شهرک صنعتی بزرگ شیراز – بلوار کوشش جنوبی – نبش خیابان 119 – شرکت سما پلاست پرشین

تلفن : 07137743898  

فاکس : 07137743146  

همراه :  09173116172 - 09177180267