6172 311 0917

بازیافت پلیمرها

Recycling

Most thermoplastic polymers can be recycled - that is converted from their initial use as a consumer, business, or industrial product, back into a raw material from which some other product can be manufactured. Recycled materials are often classified as Post-Industrial and Post-Consumer.

Post-Industrial includes such things as manufacturing scrap, containers and industrial packaging. Post-Consumer is basically any product, container, packaging, etc. that has passed through the hands of a consumer, e.g. plastics bags, beverage containers, carpeting, home appliances, toys, etc.

Thermoset polymers can only be recycled for use as an inert filler (something to take up space) in another material.

The keys to effective recycling are:

 1. an efficient infrastructure for collecting used materials
 2. ease of separation and low levels of contamination
 3. an established market for reprocessing/reusing the materials

There are many arguments whether there is not enough of a market for recycled materials to create the proper recycling infrastructure, or not a consistent supply of recycled material to encourage the growth of a market. In the case of the US paper industry, decreasing availability of virgin wood pulp rapidly created a profitable market for recycled paper.

The contamination issue is very important for plastics. While oil, grease, paper labels, glue, etc. will burn off when glass or metals are recycled, they become contaminants and degrade thermoplastics during reprocessing.

There are several versions of the recycling logo. The original one was three arrows chasing each other in the shape of a triangle, the second was just a triangle, and the current one is a pair of angle brackets.

< 1 >

The number inside the triangle or brackets indicates the material used in the part. There are six specific numbered categories, and a generic seventh for "other". In the case of "other" it is good form to put the material name under the recycling logo.

 

SYMBOL              MATERIAL

 

  1             PET (polyethylene terphthalate)

                - beverage containers (2-liter soda bottles), boil-in

                   food pouches, processed meat packages, etc.

 

  2             HDPE (high density polyethylene)

                - milk bottles, detergent bottles, oil bottles, toys,

                   plastic bags

 

  3             PVC (polyvinyl chloride)

                - food wrap, vegetable oil bottles, blister packaging

 

  4             LDPE (low density polyethylene)

                - shrink-wrap, plastic bags, garment bags

 

  5             PP (polypropylene)

                - margarine and yogurt containers, grocery bags,

                caps for containers, carpet fiber, food wrap,

 

  6             PS (polystyrene)

                - plastic utensils, clothes hangars, foam cups and plates

 

  7             Other (all other polymers and polymer blends) including

فرایندهای تولید محصولات پلیمری

Processing Methods for Polymers

There are many processing methods for polymers. Commercial processing equipment can range from a few thousand dollars to many millions of dollars. In addition to the equipment itself, tooling is generally required to make a particular shape. Most processes involve melting or softening the material and then forcing it into the desired shape. Other processes force a monomer or pre-polymer mixture into the right shape, then polymerize it in-place.

Molding

Compression Molding

Transfer Molding

Injection Molding

 • Gas Assisted Injection Molding (GAIN)
 • Reaction Injection Molding (RIM/SRIM)
 • Injection/Compression Molding
 • Structural Web Molding

Blow Molding

 • Extrusion Blow Molding
 • Injection Blow Molding
 • Injection Stretch Blow Molding

Rotational Molding

Extrusion

Rod, Pipe, Sheet, Profile Extrusion

Coextrusion

Extruded/Blown Film

Extruded/Blown Foam

Pultrusion

Casting

Cast Film

Cast Shape

Vacuum Casting

Forming

Vacuforming

Thermoforming

Pressure Forming

Calendering

Roller Mill

Web Processing

Coating

Powder Coating

Dispersion Coating

Extrusion Coating and Laminating

Spray Coating

Dip Coating

Spinning

Lay-up

Filament Winding

Melt Blown Fiber

Many processing methods have their own Special Interest Group as a subdivision of the SPE.

(A good textbook for understanding different processing methods is the Plastic Engineering Handbook by SPI, Michael L. Berrins, Ed. (Van Nostrand Reinhold, pub, c 1991, 845p.) ISBN 0-442-31799-9, LCCCN 90-22784)


خواص پلیمرها

Polymer Properties

Polymers are characterized in many ways - by chemical or physical structure, by strength or thermal performance, by optical or electrical properties, etc.

Most textbooks will give qualitative and some quantitative data on polymer properties. Properties can vary widely however, between manufacturers, for different performance grades, due to the presence of additives and reinforcements, or other reasons. For more precise data, contact a representative from a polymer producer, compounder, or distributor for a spec sheet on a particular material and grade. Often grades are offered to suit the needs of specific types of applications.

Properties of interest typically include:

Physical Properties

 • Specific Gravity
 • Mold Shrinkage (in flow, cross-flow, and thickness directions)

Mechanical Properties

 • Strength (Tensile and Flexural)
 • Modulus (Tensile and Flexural)
 • Elongation
 • Hardness
 • Impact Resistance

Thermal Properties

 • Heat Deflection Temperature
 • VICAT Softening Temperature
 • Glass Transition Temp
 • Heat Capacity
 • Thermal Conductivity
 • Thermal Expansion Coefficient

Processing Characteristics

 • Melt Flow Index
 • Melt Strength
 • Melting Point, No-flow Temp
 • Shear Rate/Viscosity Relation
 • Compressibility (Pressure/Volume/Temperature Relation)

Optical Properties

 • Light Transmission
 • Haze
 • Refractive Index

Electrical Properties

 • Surface and Volume Resistivity
 • Dielectric Constant
 • Dielectric Strength
 • Dissipation Factor
 • Breakdown Voltage

Environmental Properties

 • Chemical Resistance
 • UV Resistance
 • Flame Resistance (UL Rating)
 • Oxygen Index
 • Water Absorption

Morphology

 • Crystallinity
 • Orientation
 • Composition (Neat, Blended, Filled)

(http://www.lexmark.com/ptc/book6.html has a brief overview of properties for a number of commonly used polymers)


Classification of Polymers

There are many ways in which polymer properties or behavior are classified to make general descriptions and understanding easier. Some common classifications are:

Thermoplastic vs. Thermoset Polymers

"Thermoplastics" are materials which can be heated and formed, then re-heated and re-formed repeatedly. The shape of the polymer molecules is generally linear, or slightly branched, allowing them to flow under pressure when heated above the effective melting point.

"Thermoset" materials undergo a chemical as well as a phase change when they are heated. Their molecules form a three-dimensional cross-linked network. Once they are heated and formed they can not be reprocessed - the three-dimensional molecules can not be made to flow under pressure when heated.

Amorphous vs Crystalline Polymers

Polymers with nearly linear structure, which have simple backbones, tend to be flexible and fold up to form very tightly packed and ordered "crystalline" areas. Levels of crystallinity can vary from zero to near 100%. Time and temperature during processing influence the degree of crystallinity. Crystalline polymers include: polyethylene, polypropylene, acetals, nylons, and most thermoplastic polyesters. Crystalline polymers have higher shrinkage, are generally opaque or translucent, with good to excellent chemical resistance, low surface friction, and good to excellent wear resistance.

Polymers with bulkier molecular chains or large branches or functional groups tend to be stiffer and will not fold up tight enough to form crystals. These materials are referred to as "amorphous" polymers. Common amorphous polymers include polystyrene, polycarbonate, acrylic, ABS, SAN, and polysulfone. Amorphous polymers have low shrinkage, good transparency, gradual softening when heated (no distinct melting point), average to poor chemical resistance, high surface friction, and average to low wear resistance.

Addition vs. Condensation Polymers

Polymers such as nylons, acetals, and polyesters are made by condensation or step-reaction polymerization, where small molecules (monomers) of two different chemicals combine to form chains of alternating chemical groups. The length of molecules is determined by the number of active chain ends available to react with more monomer or the active ends of other molecules.

Polymers such as polyethylene, polystyrene, acrylic, and polyvinyl chloride are made by addition or chain-reaction polymerization where only one monomer species is used. The reaction is begun by an initiator which activates monomer molecules by the breaking a double bond between atoms and creating two bonding sites. These sites quickly react with sites on other monomer or polymer molecules. The process continues until the initiator is used up and the reaction stops. The length of molecules is determined by the number of monomer molecules which can attach to a chain before the initiator is consumed and all molecules with initated bonding sites have reacted.

Commodity, Engineering, and Performance Polymers

Commodity polymers have relatively low physical properties. They are used for inexpensive or disposable consumer or industrial products or packaging. They have limited stress and low temperature resistance, but are well suited to high volume production. Polyethylene, polystyrene, and polypropylene are good examples. In recent years, material suppliers have achieved improved strength and thermal properties from some commodity materials, displacing low-end applications for engineering polymers.

Engineering polymers have higher strength and thermal resistance. Their price may range from two to ten times as much as a commodity polymer. They are used in enclosures, structural frames and and load bearing members, and applications requiring wear resistance, long life expectency, flame resistance, and the ability to endure cyclic stress loading. Good examples are polyesters, polycarbonates, ABS, and acetal.

Performance polymers are at the highest end of the spectrum, with very high strength and thermal resistance. They tend to be very expensive, priced two to five times above most engineering polymers. They are used in high temperature, high stress applications, in harsh environments, and in generally low to medium volume production. Examples include PEEK, polyetherimides, and LCP's.

پلیمرها

A. Polymer Basics

    (1) Where to find this FAQ?
    (2) What is a "Polymer"
    (3) Abbreviations for Common Polymers  

 


(1) Where to find this FAQ

a) The FAQ will be posted quarterly to the use net newsgroup sci.polymers

b) The FAQ is archived at the following locations on the World Wide Web:


(2) What is a "Polymer"

The word Polymer comes from the Greek "poly" meaning many, and "meros", parts or units. A polymer is a group of many units. You combine many "monomers" (individual units) to create a polymer.

Polymer is often used as a synonym for "plastic", but many biological and inorganic molecules are also polymeric. All plastics are polymers, but not all polymers are plastics. Plastic more commonly refers to the way a material behaves under applied forces, or behaves when it melts and flows.

Commercial polymers are formed through chemical reactions in large vessels under heat and pressure. Other ingredients are added to control how the polymer is formed and to produce the proper molecular length and desired properties. This chemical process is called "polymerization".

A "homopolymer" results from polymerizing only one kind of monomer. A "copolymer" results from using different monomers. Homopolymers have the same repeating unit while copolymers (which can be random, block, or graft) can vary have different numbers of repeating units. A "terpolymer" results from using three different monomers.


(3) Abbreviations for Common Polymers

Polymers are commonly refered to by both their names and abbreviations. Commercial polymers are also frequently refered to by the trade names of their manufacturer. Here are some abbreviations for common polymers:

ABS - acrylonitrile-butadiene-styrene terpolymer

BMC - thermoset polyester bulk molding compound

LCP - liquid crystal polymer

PA - polyamide, commonly called nylon

PAN - polyacrylonitrile

PAS - polyarylsulfone

PBT - polybuylene terephthalate

PC - polycarbonate

PE - polyethylene

 • HDPE - high density PE
 • LDPE - low density PE
 • LLDPE - linear low density PE
 • VLDPE - very low density PE
 • HMW-HDPE - high molecular weight HDPE
 • UHMWPE - ultrahigh-molecular-weight polyethylene

PEEK - polyetheretherketone

PEK - polyetherketone

PEI - polyetherimide

PES - polyethersulfone

PET - polyethylene terephthalate

PET-G - glycol modified PET

PI - polyimide

PK - polyketone

PMMA - polymethyl methacrylate, commonly called acrylic

PMP - polymethylpentene

POM - polyoxymethylene, commonly called acetal

PP - polypropylene, subdivided as:

 • homopolymer
 • random, impact and block copolymers

PPA - polyphthalamide

PPO/PPE - polyphenylene oxide, polyphenylene ether

PPS - polyphenylene sulfide

PS - polystyrene

 • EPS - expanded polystyrene
 • HIPS - high impact polystyrene

PSO,PSU - polysulfone

PTFE - polytetrefluoroethylene

PU,PUR - polyurethane

PVC - polyvinylchloride, commonly refered to as vinyl

RUBBER

 • EPR - ethylene propylene rubber
 • SBR - styrene butadiene rubber
 • EPDM - ethylene propylene diene monomer rubber

SAN - styrene acrylonitrile copolymer

SI - silicone

SMC - thermoset polyester sheet molding compound

TPE - thermoplastic elastomer

 • TPO - thermoplastic olefin
 • TPU - thermoplastic urethane

UF - urea formaldehyde

http://www.geocities.com/~spanoudi/abbrev.html has a more extensive list of polymer abbreviations

http://www.geocities.com/~spanoudi/tradname.html has a list of polymer tradenames


چرا از مخازن پلیمری برای نگهداری آب استفاده نماییم؟

چرا مخازن پلی اتیلن؟

وقتی تصمیم میگیرید منبعی برای ذخیره ی آب آشامیدنی خود انتخاب کنید گزینه هایی که به ذهنتان میرسد چیست؟ شاید فکر کنید که مخازن گالوانیزه را بتوانید ارزانتر بخرید ( که البته اینطور نیست) یا اصلا بروید سراغ مخازن استیل با قیمت های نجومی. پیشنهاد ما به شما این است که دست نگهدارید و کمی در مورد مخازن پلی اتیلن تحقیق کنید.

مخازن پلیمری با مواد مهندسی و دارای تاییدیه وزارت بهداشت ، بهترین گزینه جهت نگهداری مواد آشامیدنی در این صنعت هستند. علاوه بر وزن سبک تر و ماندگاری بالا و سازگاری با سایر مایعات اسیدی و قلیایی، هیچ واکنشی بین مواد پلیمری و آب رخ نداده و رنگ ، بو و مزه آب آشامیدنی در آن تغییر نمیکند. وقتی از این مخازن استفاده میکنید هیچ وقت نباید نگران خوردگی یا پوسیدگی و زنگ زدگی بدنه مخزن خود باشید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید.

کاربرد مواد پلیمری در صنایع بهداشتی و بسته بندی دارو

کاربرد مواد پلیمری در صنایع بهداشتی و دارویی

پلی‌اولفین‌ها مانند پلی‌اتیلن و پلی پروپیلن جزء رایج ترین گریدهای پلیمرها از لحاظ بهداشتی می‌باشند.

بی‌اثر بودن این پلیمرها نسبــــت به بسیاری از مواد شیمیایی از گزینه های بسیار مناسب  برای انتخاب مواد اولیه صنایع بسته‌بندی انواع داروها می باشد. استفاده از ظروف‌ دارویی از جنس پلی‌اتیلن نسبت به گزینه‌های قبلی مانند ظروف شیشه‌ای،  باعث سهولت تولید و صرفه جویی در مصرف انرژی و تنوع طراحی و قیمت پایین‌تر شده است. علاوه بر آن در تولید محصولات یک بار مصرف مانند سرنگ‌های تزریق ، ظروف بسته بندی ایمن ضایعات بیمارستانی ولباسهای یکبار مصرف نیز از پلی پروپیلن استفاده میشود.

علاوه بر پلی‌اولفین‌ها ، پلیمرهای مهندسی مانند پلی‌استال، ABS، پلی‌میتل متاکریلات، پلی‌کربنات و پلی‌آمید در دیگر تجهیزات بیمارستانی مانند تجهیزات تصویربرداری، تجهیزات دیالیز، تنفس مصنوعی وتجهیزات اتاق عمل به کار می روند.
 

صنایع مختلف پزشکی و دارویی جهت مشاوره در زمینه طراحی قطعات پلیمری و تأمین نیازهای خود می‌توانند با تماس با کارشناسان ما ، راه حل‌های بهینه را دریافت کنند.

تزریق پلاستیک چگونه کار می کند؟

ماشین تزریق پلاستیک چیست؟

درباره ماشین تزریق پلاستیک   (Injection Moulding Machine)

یکی از مهم ترین روش های رایج برای شکل دادن به پلیمرها (بسپارها) استفاده از ماشین تزریق پلاستیک  است. پس از پیدایش و توسعه پلاستیک ها تلاش ها برای ساخت دستگاه هایی که بتوان به وسیله آنها به سادگی مواد اولیه پلاستیک را به شکل دلخواه در آورد آغاز شد و به اختراع ماشین تزریق انجامید. قبل از ساخت ماشین های تزریق مدرن امروزی، کار شکل دهی به پلاستیک ها خیلی مشکل بود. ابتدا قالب هایی با صرف دقت و زحمات بسیار تهیه می شد و در گیره های دستی تعبیه می شد و سیلندری با پیستون روی آن نصب می گردید و اطراف سیلندر را با شعله های آتش، گرم می کردند. پس از ذوب شدن مواد، با فشار شیرفلکه بالای پیستون ، مواد داخل سیلندر، به داخل قالب تزریق می شد و پس از سرد شدن مواد داخل قالب، گیره ها را باز و تکه های قالب را از هم جدا و محصول تولید شده را از آن خارج می کردند. تمام این مراحل با دست انجام می شد، تا زمانی که ماشین های تزریق مدرن امروزی تولید شدند. اولین دستگاه تزریق که به صورت ابتدایی کار می کرد در آمریکا و در سال 1872 ساخته شد و اولین ماشین تزریق پیشرفته و دارای پیچ نیز در سال 1946 در آمریکا توسط جیمز واتسون به ثبت رسید. وظیفه اصلی دستگاه ماشین تزریق تبدیل مواد پلاستیک جامد (دانه های ریز یا گرانول های پلیمر) به پلاستیک سیال و روان و انتقال آن به قالب می باشد به نحوی که همیشه مواد سیال آماده تزریق داخل قالب باشند.

  دستگاههای تزریق در دو نوع افق و عمودی ساخته می شوند. در دستگاههای افقی سیلندر و مارپیچ در راستای بازو بسته شدن قسمتهای قالب در راستای افق قرار داشته ولی در دستگاههای عمودی ، قسمت دوم قالب ( قسمت بازشو ) بصورت عمودی بر روی قسمت اول قالب میگیرد.   

 انواع دستگاه تزریق از جهت حرکت صفحه متحرک:

 • دستگاه های بازودار
 • دستگاه های جک دار

  ماشین تزریق از دو قسمت اصلی تزریق  و قسمت قالبگیری تشکیل شده است .

 

  واحد تزریق    ( Injection Unit )

در این واحد عمل ذوب و اختلاط و تزریق مواد انجام می شود. به این ترتیب که ابتدا مواد پلاستیک به داخل قیف  خوراک دهی هدایت شده و از خروجی قیف ، به تدریج به داخل سیلندر وارد میشود. با گردش مارپیچ و نوع حرکت خاص مارپیچ ، مواد  به سمت ورودی قالب رانده می شود. پوسته سیلندر بوسیله گرمکن های برقی که در طول جدار خارجی سیلندر قرار گرفته اند،  کاملاً گرم شده و در نتیجه پلیمر داخل سیلندر به صورت سیال در آمده و به جلوی سیلندر می رسد. مارپیچ با چرخش به دور خود عمل مواد گیری را (مانند چرخ گوشت) انجام می دهد و یک حرکت افقی رو به جلو نیز دارد. در همین حال یعنی زمانی که مارپیچ به جلو می رود موادی که قبلاً در سر سیلندر و پشت سوپاپ جمع شده اند در اثر فشار مارپیچ به داخل قالب تزریق می شوند. بعد از سرد سازی قطعه که مدت معینی بر اساس خواص مواد پلیمری و کیفیت قطعه می باشد ، با قطع فشار پشت مارپیچ و تجدید عمل مواد گیری، قالب باز شده و قطعه خارج می گردد.

 اجزای مختلف قسمت تزریق عبارتند از : مارپیچ ، نازل ، سیلندر تزریق ، قیف مواد ، گرمکن ، حرارت سنج ، ترموکوپل

 واحد قالب گیر   (Mold Clamping)

قسمت قالب گیر محفظه بزرگی است که قالب و اجزاء روی آن نصب می شوند.

واحد قالب گیر دارای دو قسمت اصلی  ثابت و قسمت متحرک می باشد.


قدرت یک دستگاه تزریق بر حسب میزان تناژ نیروی دو فک نگهدارنده قالب یا حداکثر نیروی وارده به پشت صفحه متحرک بیان می شود. به طور کلی در ماشین های تزریق جهت ایجاد فشار پشت قالب از دو سیستم استفاده می شود. سیستم مکانیکی و سیستم هیدرولیکی. قالب از یک طرف به مرکز قسمت ثابت و از طرف دیگر به مرکز قسمت متحرک متصل می شود و چون قالب برای به بیرون پراندن قطعه تولید شده همیشه از وسط باز می شود در نتیجه وقتی صفحه مذکور باز می شود نیمی از قالب را با خود به عقب می برد. با این کار قطعه تولیدی به سمت بیرون قابلیت خارج شدن دارد. سپس صفحه متحرک دوباره به جای خود باز گشته و قالب بسته می شود تا عمل تزریق مجدد انجام گیرد. عمل خارج کردن قطعه به دو روش دستی و اتوماتیک انجام میشود. پس از بسته شدن قالب و قفل شدن بازو ها ، با ایجاد فشار مضاعف برای نگهداری قفل قالب ، مواد مذاب به داخل قالب تزریق مجدد میشود. اگر فشار پشت قالب از فشار تزریق کمتر باشد، درز میان دو صفحه قالب، باز شده و مواد پلاستیک به خارج می ریزد و یا دور خارجی قطعه تولید شده پلیسه تشکیل می شود.

 

آدرس ارتباطی ما

آدرس: شهرک صنعتی بزرگ شیراز – بلوار کوشش جنوبی – نبش خیابان 119 – شرکت سما پلاست پرشین

تلفن : 07137743898  

فاکس : 07137743146  

همراه :  09173116172 - 09177180267