6172 311 0917
ساخت قالب توری استوانه ای دستگاههای تصفیه آب


: 685

با تکیه بر توان علمی متخصصان ، موفق به ساخت قالب توری استوانه ای شده ایم.

با توجه به رشد روزافزون تقاضا برای استفاده از دستگاههای تصفیه آب شرب در شهرها و روستاها ، نیاز به قطعات پلیمری این صنعت افزایش چشمگیری داشته و در این راستا با سرمایه گذاری بهینه در زمینه ساخت قطعات جانبی و تعویضی دستگاههای مرتبط و تولید قطعات تزریقی پلاستیکی ، گامهای مثمر ثمری برداشته ایم.

آدرس ارتباطی ما

آدرس: شهرک صنعتی بزرگ شیراز – بلوار کوشش جنوبی – نبش خیابان 119 – شرکت سما پلاست پرشین

تلفن : 07137743898  

فاکس : 07137743146  

همراه :  09173116172 - 09177180267