6172 311 0917
بازدید ریاست محترم  سازمان ترافیک و حمل و نقل شهرداری شیراز


: 309

با توجه به بهینه سازی وضعیت ترافیک شهری شیراز ، ریاست محترم سازمان ترافیک و حمل و نقل شهرداری شیرازبه همراه کارشناسان محترم سازمان از سایت تولید قطعات ترافیکی بازدید به عمل آوردند.

بازدید ریاست محترم سازمان ترافیک و حمل و نقل شهرداری شیراز از سایت تولید قطعات ترافیکی در آذرماه  1400

ریاست و کارشناسان محترم سازمان ترافیک و حمل و نقل شهرداری شیراز با حضور در کارخانه تولید قطعات ترافیکی در شهرک صنعتی بزرگ شیراز با نحوه تولید قطعات ترافیکی نظیر استوانه ایمنی ، چشم گربه ای ، جدا کننده های خیابانی ، گل میخ جاده ای و انواع سرعت گیرها آشنا شدند و مسئولین کارخانه توضیحات لازم در خصوص تولید و کنترل کیفیت قطعات را بصورت کامل و جامع به سمع حضار رساندند.

در این بازدید جناب مهندس اسلامی مدیر کل مهندسی و ایمنی و ترافیک شهرداری شیراز، رهنمودهای سازنده ای در زمینه امور زیربنایی و حمل و نقل و امور ترافیک شهری، ارائه دادند.

کارشناسان محترم نیز در مورد فعالیت معاونت ترافیک و امور حمل و نقل شهری ، نحوه همکاری عوامل شهرداری با پلیس راهور و سایر ارگان های مرتبط با مقوله ترافيک شهری،مطالب ارزنده ای بیان نمودند.

 

آدرس ارتباطی ما

آدرس: شهرک صنعتی بزرگ شیراز – بلوار کوشش جنوبی – نبش خیابان 119 – شرکت سما پلاست پرشین

تلفن : 07137743898  

فاکس : 07137743146  

همراه :  09173116172 - 09177180267